Mysql Örnekleri

Sayfa 1 / 2
Mysql Örnekleri-mysql veritabanı oluşturma
İçerisinde tabloların bulunacağı bir veritabanı oluştururken CREATE DATABASE veritabanı_ismi komutundan yararlanırız. Burada yer
24-05-2015 20:01   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Tablo Oluşturma ve Silme CREATE TABLE DROP KOMUTU
CREATE TABLE tablo_ismi,  komutu ilebu tabloyu oluşturulur. Sütun adlarını yazdıktan sonra virgül virgül
24-05-2015 20:09   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Veritabanına Kayıt Girme İNSERT KOMUTU
Bir tabloya veri eklemek için INSERT INTO tablo_ismi komutu kullanılır.  insert into tablo_ismi (sutun1,sutun2,….)
24-05-2015 20:11   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Veritabanından Kayıt Çekmek SELECT KOMUTU
Sorgulama yapmamızı yani bir tablodan kayıtları listelemek için SELECT komutu kullanılır. SELECT
24-05-2015 20:14   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Tablo Sorgusu WHERE Kontrol Komutu
SELECT alan FROM tablo_ismi WHERE ŞARTIMIZ şeklinde kullanılır. select adi from kullanicilar where kullanici_adi=alp Kullanabileceğimiz
24-05-2015 20:15   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Belli Sayıda Veri Çekme LİMİT KOMUTU
Veritabanından sınırlı sayıda kayıt çekmek için kullanılan komutudur. select * from tablo_ismi where muzik=
24-05-2015 20:17   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Veritabanındaki Bilgiyi Güncelleme UPTADE KOMUTU
Tablolardaki kayıtları güncellerken UPDATE tablo_ismi SET sütun_adı = yeni_deger WHERE koşul omutundan yararlanırız. UPDATE
24-05-2015 20:18   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Veritabanından Bilgi Silme DELETE KOMUTU
Veritabanından Bilgi Silme DELETE KOMUTU DELETE kodu mysql veritabanımızdaki kayıtları silmeye yarar. DELETE FROM kullanicilar
24-05-2015 20:20   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql tekrarlı veriler  Distinct komutu
Veriler arasındaki benzerlikleri kaldırarak sadece benzer olmayanları listelemek için kullanılır . SELECT ile
25-05-2015 09:16   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Gruplandırma Group By komutu
Group By fonksiyonu mysql da gruplandırma yapmak için kullanılır.  SELECT * FROM uyeler GROUP
25-05-2015 09:19   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql kayıtlardaki maksimum ve minimum değerleri bulma
VEritabanındaki kayıtların en düşük değerini bulmak için MIN(sütun_adı), en yüksek değerini bulmak için
25-05-2015 09:21   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Kayıtlardaki verilerin toplamını ve ortalamasını bulma
Veritabanındaki kayıtların toplamını bulmak için SUM(sütun_adı) , bu kayıtların ortalamasını bulmak içinde AVG(sütun_adı)
25-05-2015 09:24   |   0 yorum
Sayfa 1 / 2
1
Çevrimiçi :
14
Günlük :
321
Haftalık :
1509
Aylık :
4894
Copyright © 2010 İşbara Alp Sönmez – Programlama Örnekleri. Her hakkı saklıdır. www.alpsonmez.com Bu sitedeki herhangi bir içeriğin, "herhangi bir sitede veya forumda" iznim dışında paylaşım yapılması durumunda hukuki dava açacağımı tarafınıza arz ederim. "Öğrenciler dilediği gibi kullanabilir."