Mysql Örnekleri

Sayfa 1 / 1
Mysql Örnekleri-mysql veritabanı oluşturma
İçerisinde tabloların bulunacağı bir veritabanı oluştururken CREATE DATABASE veritabanı_ismi komutundan yararlanırız. Burada yer
24-05-2015 20:01   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Tablo Oluşturma ve Silme CREATE TABLE DROP KOMUTU
CREATE TABLE tablo_ismi,  komutu ilebu tabloyu oluşturulur. Sütun adlarını yazdıktan sonra virgül virgül
24-05-2015 20:09   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Veritabanına Kayıt Girme İNSERT KOMUTU
Bir tabloya veri eklemek için INSERT INTO tablo_ismi komutu kullanılır.  insert into tablo_ismi (sutun1,sutun2,….)
24-05-2015 20:11   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Veritabanından Kayıt Çekmek SELECT KOMUTU
Sorgulama yapmamızı yani bir tablodan kayıtları listelemek için SELECT komutu kullanılır. SELECT
24-05-2015 20:14   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Tablo Sorgusu WHERE Kontrol Komutu
SELECT alan FROM tablo_ismi WHERE ŞARTIMIZ şeklinde kullanılır. select adi from kullanicilar where kullanici_adi=alp Kullanabileceğimiz
24-05-2015 20:15   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Belli Sayıda Veri Çekme LİMİT KOMUTU
Veritabanından sınırlı sayıda kayıt çekmek için kullanılan komutudur. select * from tablo_ismi where muzik=
24-05-2015 20:17   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Veritabanındaki Bilgiyi Güncelleme UPTADE KOMUTU
Tablolardaki kayıtları güncellerken UPDATE tablo_ismi SET sütun_adı = yeni_deger WHERE koşul omutundan yararlanırız. UPDATE
24-05-2015 20:18   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Veritabanından Bilgi Silme DELETE KOMUTU
Veritabanından Bilgi Silme DELETE KOMUTU DELETE kodu mysql veritabanımızdaki kayıtları silmeye yarar. DELETE FROM kullanicilar
24-05-2015 20:20   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql tekrarlı veriler  Distinct komutu
Veriler arasındaki benzerlikleri kaldırarak sadece benzer olmayanları listelemek için kullanılır . SELECT ile
25-05-2015 09:16   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Gruplandırma Group By komutu
Group By fonksiyonu mysql da gruplandırma yapmak için kullanılır.  SELECT * FROM uyeler GROUP
25-05-2015 09:19   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql kayıtlardaki maksimum ve minimum değerleri bulma
VEritabanındaki kayıtların en düşük değerini bulmak için MIN(sütun_adı), en yüksek değerini bulmak için
25-05-2015 09:21   |   0 yorum
Mysql Örnekleri-Mysql Kayıtlardaki verilerin toplamını ve ortalamasını bulma
Veritabanındaki kayıtların toplamını bulmak için SUM(sütun_adı) , bu kayıtların ortalamasını bulmak içinde AVG(sütun_adı)
25-05-2015 09:24   |   0 yorum
Sayfa 1 / 1
1
Çevrimiçi :
13
Günlük :
145
Haftalık :
680
Aylık :
2602
Copyright © 2012 İşbara Alp Sönmez – Programlama Örnekleri. Her hakkı saklıdır. www.alpsonmez.com Bu sitedeki herhangi bir içeriğin, herhangi bir sitede iznim dışında paylaşım yapılması durumunda hukuki dava açacağımı tarafınıza arz ederim.