C# Sayı Tahmin Oyunu

Öğrendiğiz c# bilgilerini daha iyi kavramak için yaptığımz c# örneklerine devam ediyoruz. Bu örneğimizde Sayı Tahmin Oyunu yapacağız.

Kodları okumadan önce siz kendiniz bulmaya çalışınız daha sonra burdaki örneğe fikir alma amaclı bakınız.

using system;

namespace sayı_tahmın_oyunu{

class program {

static void main (String args[])

     {

     int sayi,tahmin,sayac;

Random rast=new Random;

sayi=rast.next(1,11);

do { sayac++

Console.Write("Tahmin : ");

     tahmin=Int32.Parse(Console.ReadLine());

     if(tahmin>sayi){

     Console.WriteLine("Daha kucuk tahmın edın ");

     else {

Console.WriteLine("Daha buyuk tahmın edın ");


      }

 while (tahmin!=sayi);

      Console.WriteLine(sayac+". defada buldunuz");

      Console.ReadLine(); 

      } 

      }

      }

      }

 

Programın Çıktısı

Tahmin : 4
Daha buyuk tahmın edın
Tahmin : 6
Daha buyuk tahmın edın
Tahmin : 5
3 .defada buldunuz

Mesaj ve Yorumlar

Yorum Sayısı (0)

ÜYE YORUMLARI

Çevrimiçi :
12
Günlük :
222
Haftalık :
1110
Aylık :
3750
Copyright © 2012 İşbara Alp Sönmez – Programlama Örnekleri. Her hakkı saklıdır. www.alpsonmez.com Bu sitedeki herhangi bir içeriğin, herhangi bir sitede iznim dışında paylaşım yapılması durumunda hukuki dava açacağımı tarafınıza arz ederim.