Php Örnekleri

Sayfa 3 / 8
Php Örnekleri-Php Mysql Veritabanından Kayıt Çekmek SELECT KOMUTU
SELECT KOMUTU : Php ile MySQL de veritabanı oluşturmak için SELECT  komutu kullanılır. <?php  include "baglanti.php";  //Veritabanına bağlanıyoruz $sorgu=mysql_query("select * from makale "); //Makale adlı tablomuzdaki verileri okuyoruz. while ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Php Mysql Tablo Sorgusu WHERE Kontrol Komutu
Veritabanından istediğiniz sorguya göre veri çekmek için WHERE sorgu komutu kullanılır. Örneğin Tablonuzdan sadece Sivas lı olan kullanıcıları görmek istiyorsunuz veya maaşı 1000 den fazla ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Php Mysql  Verileri Sıralama ORDER BY Komutu
Seçilen kayıtların küçükten Büyüğe veya büyükten küçüge doğru sıralamamızı sağlar.   SELECT alan_adı FROM tablo_adı ORDER BY alan DESC Buradaki DSC Ve Sutunadi Sondan Basa Siralanacak Listeyi ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Php Mysql Belli Sayıda Veri Çekme LİMİT KOMUTU
Veritabanından sınırlı sayıda kayıt çekmek için kullanılan komutudur. $cek=mysql_query("select * from tablo_ismi where muzik= rock     limit 0,10"); Yukarıdaki sorgu ile  veritabanından tablo_ismi  "rock" olan ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Php ile Veritabanındaki Bilgiyi Güncelleme UPDATE KOMUTU
UPDATE kodu veritabanımız üzerinde bulunan tablolardaki satırları düzenlemeye yarar. mysql_query("UPDATE oyuncular SET maas=5000 WHERE meslek= ogretmen  ");   // Bu şekilde mesleği öğretmen olan sutundaki maaşlar 5000 ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Php ile Veritabanından Bilgi Silme DELETE KOMUTU
Veritabanından Bilgi Silme DELETE KOMUTU DELETE kodu mysql veritabanımızdaki kayıtları silmeye yarar. mysql_query(DELETE FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi= Ahmet ); Uyarı : WHERE kodunu sorguya eklemediğiniz taktirde ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Php SayfaYönlendirme
HEADER KOMUTU :  Bu komut ile belirlediğimiz sayfaya kullanıcı yönlediririz. header(“refresh: 2 : Location:http://www.alpsonmez.com”);  //2 saniye sonra alpsonmez.com a yönledirecektir.Fakat burada önemli olan husus bu kodu yazarken  <?php ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-PHP Gelinen Sayfaya Geri Yönlendirme
üyelik,giriş,mesaj gibi durumlarda kullaniciyi tekrardan bulunduğu sayfaya yönlendirmek istiyorsak kullanicinin geldiği sayfa adresini SESSİON  değişkeninde tutup kullanciyi geldiği sayafaya yönlendirebiliriz. Birinci İşlem: Burası yönlendirmek istediğimiz ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Fonksiyon Dosya yada Sayfa Çağırma Require Include Komutları
Include; Çağrılan dosyanın mevcut olup olmaması önemli değildir. Dosya mevcut olsada olmasada kodları işler ve devam eder. Require;  Çağrılan dosya mevcut ise dosya çağırır , kodları ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Php String işlemleri Strstr strpos wordwrap trim komutları
STRSTR Komutu : Değişkeni  istenilen ifaden itibaren bölmeye yarar. $isim=İşbara Alp SÖNMEZ ;    $parcala=strstr($isim,”Alp”);  // Bölünmesiini istediğimiz ifade Echo $isim; Ekranda Alp SÖNMEZ yazacaktır. SUBSTR Komutu : Değişkeni  istenilen ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-Php Büyük Küçük Yazma Ucfirst Ucwords Strtolower Strtoupper Komutları
STRTOUPPER KOMUTU: Yazıyı büyük harflerle yazar. STRTOLOWER KOMUTU: Yazıyı küçük harflerle yazar. UCFİRST KOMUTU : Kelimenin ilk harfini büyük yazar.Ancak sadece ilk harfi büyük yazar tüm kelimelerin ilk ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Php Örnekleri-isset fonksiyonu ile değişkenin boş olup oladığını kontrol etme
isset() fonksiyonu parametre aldığı değişken tanımlanmışsa ve boş değer içermiyorsa true değer döndürür. Yani değişkenin boş mu dolu mu olduğunu kontrol etmek için ?>
21-05-2009   |   0 yorum
Çevrimiçi :
11
Günlük :
222
Haftalık :
1110
Aylık :
3750
Copyright © 2012 İşbara Alp Sönmez – Programlama Örnekleri. Her hakkı saklıdır. www.alpsonmez.com Bu sitedeki herhangi bir içeriğin, herhangi bir sitede iznim dışında paylaşım yapılması durumunda hukuki dava açacağımı tarafınıza arz ederim.