Php Operatörlerin Kullanımı

Kullanmış olduğumuz değerler üzerinde matematiksel ve mantıksal işlemler yapmamızı sağlar.
          
  
     Aritmatik Operatörler

"+" ---> Toplama İşlemi

"- "----> Çıkarma İşlemi

"*" ----> Çarpma İşlemi

"/" ----> Bölme İşlemi

"%" ----> Kalan Alma İşlemi 


     Atama ve String birleştirme Operatörleri

$sayi1 = 5; -----> Değişkene 5 değerini atar.

$sayi2 =10----->  Değişkene 10 değerini atar.

$toplam=$sayi1+$sayi2 ; ----->Toplam değişkenine iki sayının toplamını atar.


$isim ="Alp"-----> Değişkenine Alp değerini atar.

$soyad="SÖNMEZ"----->Değişkenine SÖNMEZ değerini atar.

$adsoyad=$isim." ".$soyad;

echo "Adınız Soyadınız : " .$adsoyad;
     

Artırma , Azaltma ve Karşılaştırma Operatörleri 

" ++ " -----> Değeri bir artırır.

" -- " -----> Değeri bir azaltır.

" == " -----> Eşitliği kontrol eder.

" != " -----> Eşit değildir.

" < " ">" -----> Küçüktür ve Büyüktür.

Programın Çıktısı

Mesaj ve Yorumlar

Yorum Sayısı (0)

ÜYE YORUMLARI

Çevrimiçi :
12
Günlük :
222
Haftalık :
1110
Aylık :
3750
Copyright © 2012 İşbara Alp Sönmez – Programlama Örnekleri. Her hakkı saklıdır. www.alpsonmez.com Bu sitedeki herhangi bir içeriğin, herhangi bir sitede iznim dışında paylaşım yapılması durumunda hukuki dava açacağımı tarafınıza arz ederim.