C# Dışarıdan Girilen Sayı Asal Olup Olmadığını Bulma

using system; namespace asalsayibulma { class program { static void main (String args[]) { int girilen=0; do { // Kullanıcıdan bir sayi JOptionPanel kullanarak bir sayi aliyoruz Console.WriteLine("Asalligini Kontrol Etmek İstedigini Sayiyi Girin : "); String sayi=Console.ReadLine() Asalmi=İnt32.Parse(sayi); }while(girilen!=-1); // Kullanıcı -1 girmediği sürece. } // Asalmi() isimli fonksiyon parametre olarak bir integer alir. static void Asalmi(int sayi) { int i ; int sayac=0; if(sayi==2) // Eger gelen sayi 2 ise zaten asaldır. Console.WriteLine(sayi + " Sayisi Asaldir"); else { // 2 den farklı değerler içinse su algoritmayı kullanacagız. /** Eğer bir sayi asalsa bir kendisine birde 1 e bolunebilir demektir yani toplm bolen sayısı 2 den fazla olamaz. Yani biz diyebiliriz ki bir sayinin iki boleni varsa bu sayı asaldır daha fazla ise bu sayı asal değildir **/ for(i=1; i<=sayi; i++) // i değerini 1 baslattık cunku 0 dan baslatırsak sıfıra bolme hatası alırız. { if(sayi%i==0) // gelen sayi su anki i değerine tam bolunebiliyorsa Sayacı bir arttır. // burada i gelen sayiya gore değer alir , kullanıcı 5 gonderdi diyelim // i değerleri sırasıyla 1,2,3,4,5 olacaktır. // 5 sayisinin bunlardan kacının tam boldugu kontrol edilcektir. // 5 sayisini tam bolen 1 ve 5 vardır. Bu durumlarda sayac artacaktır. // için sayac=2 olacak ve sayımızın asal oldugu ortaya cıkacaktır. sayac++; } if (sayac==2) Console.WriteLine(sayi + " Sayisi Asaldir"); else Console.WriteLine(sayi + " Sayisi Asal Degildir"); Console.ReadLine; } } }

Programın Çıktısı

Mesaj ve Yorumlar

Yorum Sayısı (0)

ÜYE YORUMLARI

Çevrimiçi :
11
Günlük :
222
Haftalık :
1110
Aylık :
3750
Copyright © 2012 İşbara Alp Sönmez – Programlama Örnekleri. Her hakkı saklıdır. www.alpsonmez.com Bu sitedeki herhangi bir içeriğin, herhangi bir sitede iznim dışında paylaşım yapılması durumunda hukuki dava açacağımı tarafınıza arz ederim.